Om oss

Frodea Rehabilitering är ett heldygnsboende för avgiftning av personer med alkohol/narkotika och/eller läkemedelsberoende från 18 år och uppåt. Frodea Rehabilitering erbjuder patienterna, som kommer från socialtjänsten i olika kommuner, behandlingshem, arbetsgivare och privatpersoner, abstinens- och motivationsbehandlingar enligt evidensbaserade metoder.

Frodea Rehabilitering är belägen i den vackra och natursköna Värmlandsmiljön strax norr om Molkom i Karlstad Kommun. Fastigheten är före detta Lindfors skolan som är ombyggd och består av Midgården, Sörgården och Västgården samt en 20000 kvm gård. Det kulturhistoriska och genuina i kombination med moderna faciliteter samt den vackra miljön och naturen gör Frodea Rehabilitering till en underbar plats för att fina ro, återhämta krafterna och njuta av naturen.

Vision
Vår vision är att göra skillnad för personer med beroende och missbruksproblem genom att behandla, motivera och stödja de i deras förändringsprocess.

Mission
Vår mission är att med ett personligt engagemang, passion och kunskap är vi med från allra första början på vägen till ett värdigare och mer meningsfullt liv.

Övertygelse
Vi är övertygade om att alla människor har kraften att förändra sina liv till det bättre. Vi arbetar för att mindre och mindre människor i Sverige ska behöva lida av sitt missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel eller dopingpreparat.

Kärnvärden
Vi fokuserar på människan och hjälper hen att hitta sin mening för ett bättre liv.